Onze Diensten

confuriusbigdata

Spread the love

Verruim uw horizon met Data Science

Onze expertise ligt op het gebied van arbeidsmarktproblematiek. Het bij elkaar brengen van werkzoekende en werkgevers met behulp van Data Science behoort tot onze kerntaken.

Onze expertise

Confurius Big Data biedt een unieke methode om werkloosheidsproblemen op te lossen. Het belangrijkste doel van onze aanpak is om het nieuwe personeel op de arbeidsmarkt zichtbaar te maken voor bedrijven. De originaliteit van ons instrument ligt in de exploitatie van nieuwe Data Science technologieën.
Dit instrument stelt ons in staat om niet alleen de nog onbenutte arbeidskrachten beter te kwantificeren en te beschrijven, maar ook werkzoekenden en werkgevers dicht bij elkaar te brengen. Daarnaast kan het verfrissende inzichten bieden aan beleidsmakers en bestuurders betreffende lastige vraagstukken zoals werkloosheid.  

Onze instrumenten

Data Science en Statistiek

De toegevoegde waarde van Data Science bevindt zich in het koppelen van verschillende databases. Om dit te doen, hebben we algoritmes ontwikkeld die het verwerken en koppelen van de datasets versoepelt. Daarna wordt de data geanalyseerd.
Met de uitkomsten kunnen wij:
a. nieuwe statistieken publiceren
b. zoeken naar verklarende factoren
c. predictieve modellen bouwen
De algoritmes ontwikkeld door Confurius Big Data zijn toegepast op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wij hebben bijvoorbeeld nieuwe statistieken over een nieuwe groep immigranten, afkomstig uit de Sub-Sahara, gepubliceerd.

Meer weten

Big Data Tool

Met slimme algoritmes helpen wij om uit de berg aan gegevens betrouwbare informatie te halen.
• Grote databestanden worden aan elkaar gekoppeld en gecombineerd tot één analysebestand.
• De kwaliteit van de bestanden wordt gecontroleerd en de inhoud van datavariabelen wordt beoordeeld op relevantie.
• Complexe data analyses worden uitgevoerd en Machine Learning methodes (Descriptive-, Predictive-, classification, clustering, Analytics) worden toegepast.
• De uitkomsten worden vertaald naar concrete scenario’s en adviezen.

Big Data Lezing

In samenwerking met SMIT LEGAL, geven we lezingen over de verschillende toepassingsgebieden van Big Data in de (semi)publieke sector met aandacht voor privacy vraagstukken.

Meer weten

Andere diensten

Klanten kunnen ook op ons rekenen op de volgende gebieden…

MARKETING

Marketing met Big Data is een oplossing waarbij web-analytics, salesdata en marktdata worden aan elkaar gekoppeld. Marktonderzoek en analyse van uw klantengedrag dankzij slimme algoritmen is nooit zo toegankelijker geweest.

HUMAN RESOURCES 

Dankzij voorspellende data-analyse van uw personeelsgegevens kan Confurius Big Data uw personeelsbeleid afstemmen op de strategische doelen.

LANDBOUW

Door het gebruik van ICT, Big data en Internet of Things die de kar trekken verzamelde boeren ook een berg aan gegevens. Confurius Big data heeft voor ogen om boeren te helpen bruikbare informatie uit deze berg uit te halen.

KWALITATIEVE ANALYSE 

De kwantitatieve kennis van Confurius Big Data Analist is aangevuld met expertise op het gebied van kwalitatieve onderzoeken. Onze partner CitySolutions.nl biedt verfrissende inzichten voor ‘wicked problems’ (lastige vraagstukken) in de stad op basis van kwalitatieve data. Bestuurders en beleidsmakers worden methodieken aangeboden om te komen tot oplossingen voor de stad. Dankzij deze bundeling van krachten ontstaat « thicker data ». Confurius Big Data Analist en CitySolutions.nl realiseren hiermee duurzame oplossingen op maat.

ENGELS

Confurius Big Data biedt ook correctie in het Engels aan van uw wetenschappelijke artikelen met een sterke data component.Meer weten