Solutions

confuriusbigdata

Spread the love

Bij hoeveel tera-, peta- of yottabytes ligt de grens tussen
‘Normal’ en ‘Big’ Data?

Er is geen duidelijke grens.
Daarom bieden wij twee diensten aan: ‘Normal Data’ en ‘Big Data’ analyses. Bij Normal Data gebruiken wij standaard analyse tools zoals STATA, SPSS, SAS, Python. Wanneer het te veel wordt voor uw middelen schakelen wij over naar moderne data tools met meer rekenkracht zoals RHadoop of Spark. De focus richt zich op de exploratie van statistische methoden om nieuwe inzichten op te doen waarmee de toekomstige prestaties verbeterd kunnen worden.

GET STARTED NOW

Data Science Solutions

Dankzij intelligente algoritmen helpen wij u om betrouwbare informatie uit uw berg aan gegevens te halen.

STATISTISCH ONDERZOEK

Het zwaartepunt van het onderzoek ligt bij de statistische analyse van de data. Tijdens de analyse ligt de focus op het zoeken van statistische verbanden met als doel relevante trends en risico’s te signaleren. Wij beoordelen de cijfers en verwerken de onderzoekgegevens in tabellen, grafieken en overzichten voor de opdrachtgever. Hierbij worden (geavanceerde) data analyse technieken toegepast. 

STATISTISCHE ANALYSE

De onderzoeksgegevens moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Hiervoor ontwerp wij STATA or SPSS, R programma’s in een bestaand systeem van regels met de daarbij behorende validaties. Wij voeren de statistische analyse en rapportage uit zoals gespecificeerd in het statistische plan.


MACHINE LEARNING

Patronen en relaties worden gezocht in grote hoeveelheden gegevens. Dankzij onze algoritmes kan de getrained machine voorspelling maken. Hierbij gebruiken wij Python, Scikit-learn, R, Hadoop.

RESULTATEN

De uitkomsten worden vertaald naar concrete scenario’s en adviezen. Daarnaast worden de belangrijkste resultaten in een rapportage samengevat.

Big Data Solutions

TOOLS

Uw kunt uw big data gegevens implementeren in opensource zoals Mongo, Apache. Om deze hoeveelheden van data te verwerken gebruiken wij R Hadoop en Spark. Door middel van MapReduce worden de taken van een proces verdeeld over de mappers. Via deze methode kunnen de data snel worden gegeven aan de eindgebruiker.

ANALYTICS

Dankzij eigen tool kunnen wij beschrijvende statistiek van de verzamelde data in grafieken weergeven.
DATA PRIVACY

In mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Onze partner SMIT LEGAL helpt uw bedrijf of overheidsinstellingen zoals de Politie over de nieuwe regelgeving en hoe ze al rekening kunnen houden met de juridische aspecten rond privacy.

VISUALISATIE

Op basis van de juiste data visualisatie analysetechnieken brengen wij het verhaal achter uw betrouwbare data zo logisch mogelijk over op uw lezer. Voor het vormgeven van informatie hebben we keuze uit Microsoft PowerBI, Tableau, Kibana, IBM SPSS.