Université de Amsterdam: Lonen

Project: Het voorspellen en verklaren van de verschillen in lonen tussen Sub-Sahara migranten en Nederlanders zonder migratie achtergrond.. • Data analyse gebruik makend van arbeid, loon, demografie en migratiebestanden. Brongegevens: Centraal Bureau voor de Statistiek • Koppeling gegevens tot één bestand. • Kwantificeren van de verschillen in lonen. • Identificatie van de relevante verklarende factoren…
Lees meer