Blog

confuriusbigdata

Université de Amsterdam: Lonen

Project: Het voorspellen en verklaren van de verschillen in lonen tussen Sub-Sahara migranten en Nederlanders zonder migratie achtergrond.. • Data analyse gebruik makend van arbeid, loon, demografie en migratiebestanden. Brongegevens: Centraal Bureau voor de Statistiek • Koppeling gegevens tot één bestand. • Kwantificeren van de verschillen in lonen. • Identificatie van de relevante verklarende factoren…
Lees meer

Total Gabon

Total Gabon: HR Analytics

Projet : het voorspellen van succesvolle carrières van kandidaten op basis van de achtergrond en het professionele traject van medewerkers. • Identificatie van de relevante kenmerken van het personeel zoals schoolprestatie, opleiding, carrière geschiedenis. Output: classificatie van carrières binnen de organisatie in klassen. • Modelleren: voorspellen van succesvolle carrières aan de hand van persoonskenmerken. •…
Lees meer

Machine Learning: Landbouw

Project: Het voorspellen van de stikstofbemestingsklasse voor nieuwe tarwe variëteiten op basis van fysiologische kenmerken van al bekende tarwe variëteiten Verzamelen en registratie van de gegevens gedurende 4 maanden in 4 regio’s in Frankrijk. Identificatie van fysiologische kenmerken die relevant zijn voor het bepalen van de stikstofbehoefte zoals de kleur van de planten, de lengte…
Lees meer